Vítáme Vás v naší škole

Současnost    Historie    Absolventi norbertovské školy   Norbertovské novinky

Současnost školy

Základní škola Norbertov je úplná škola s 1. – 9. postupným ročníkem. Nachází se uprostřed vilové čtvrti, je obklopena ze všech stran zelení. Je velmi dobře dostupná MHD. Škola sídlí v historické budově naproti kostelu sv. Norberta, díky přístavbě  a modernímu vybavení vyhovuje všem požadavkům dnešní doby. Pro obyvatele Střešovic je ZŠ Norbertov srdeční záležitostí již po několik generací.

Máme stabilní pedagogický sbor, který se snaží budovat příznivé přátelské a komunikativní klima jak ve vztahu k žákům, tak ke všem zaměstnancům a partnerům. Vedení školy dává pedagogům prostor pro vlastní iniciativu a podporuje moderní metody vyučování. Kvalitní vzdělávání a přátelský přístup bude nadále naší prioritou.

Jsme škola se zaměřením na jazyky, anglický jazyk se vyučuje už od první třídy. Od šesté třídy mají žáci německý jazyk v rozsahu tří hodin týdně jako povinně volitelný předmět.

Máme vlastní tělocvičnu, venkovní zelenou učebnu, cvičnou školní kuchyňku, počítačové učebny, výtvarnou a keramickou dílnu, jídelnu s možností výběru ze dvou jídel. Do přízemí a prvního patra je bezbariérový přístup. Zahradu využívá zejména družina v odpoledních hodinách. Od roku 2023 máme vlastní venkovní hřiště pro sport i volnočasové aktivity.

Ve škole působí výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, speciální pedagog. Úzce spolupracujeme s PPP v Praze 6. V rámci inkluze pracujeme s žáky, kteří potřebují nějakou formu podpory. Jejich rozvoji letos napomáhá sedm asistentů. Zajímavý program je pro žáky prvního stupně připraven v pěti odděleních školní družiny. Velmi široká je rovněž nabídka odpoledních zájmových kroužků.

Během školního roku máme připraveno několik projektů. Jedním z nejzajímavějších jsou Příběhy našich sousedů, v nichž naši žáci dokumentují pro sdružení Post Bellum vzpomínky pamětníků 20. století.

Během školního roku se zapojujeme do různých projektů OP JAK, MAP, dotačních programů, z nichž mnohé vyhlašuje MČ Praha 6. Každoročně probíhá Den otevřených dveří, také k nám chodí na návštěvu předškoláci z okolních školek. Před Vánoci pořádáme Adventní odpoledne s bohatým programem a vánoční kavárničkou. V únoru následuje karneval a v dubnu pálení čarodějnic a opékání buřtů na školní zahradě. Na Den matek zveme do školy maminky žáků 1. stupně. Škola se zapojila do participativního rozpočtu Prahy 6, kdy žáci sami vytvořili a prezentovali různé projekty a následně o nich hlasovali. Díky této akci máme např. nový altán u vchodu.

Děti z 2. a 3. tříd každoročně absolvují plavecký výcvik, ostatní třídy 1. stupně jezdí na školy v přírodě.
Žáci 6. tříd zahajují školní rok seznamovacím kurzem. Žáci sedmých ročníků jezdí na lyžařský výcvik.
Pro žáky osmých a devátých tříd organizujeme cyklistický a vodácký kurz. Každý rok pořádáme
jazykové výjezdy do Rakouska nebo do Německa, též organizujeme výukový zájezd do Velké Británie.

Čtení se u nás učí metodou Sfumato - splývavé čtení. Žáci jsou vedeni k plynulému čtení s porozuměním. Více na www.sfumato.cz.

 

Pojďte se podívat do naší fotogalerie.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies