Vítáme Vás v naší škole

Současnost    Historie    Absolventi norbertovské školy   Norbertovské novinky

Současnost školy

Základní škola Norbertov je úplná škola s 1. – 9. postupným ročníkem. Nachází se uprostřed vilové čtvrti, je obklopena ze všech stran zelení. Škola sídlí v historické budově naproti kostelu sv. Norberta, díky přístavbě  a modernímu vybavení vyhovuje všem požadavkům dnešní doby. Pro obyvatele Střešovic je ZŠ Norbertov srdeční záležitostí již po několik generací.

Jsme škola se zaměřením na jazyky, anglický jazyk mají děti už od první třídy. Od šesté třídy mají žáci možnost vybrat si německý jazyk v rozsahu tří hodin týdně jako povinně volitelný předmět.

Máme vlastní tělocvičnu, jídelnu, venkovní zelenou učebnu, cvičnou školní kuchyňku, počítačové učebny, výtvarnou a keramickou dílnu. Do přízemí a prvního patra je bezbariérový přístup. Zahradu využívá zejména družina v odpoledních hodinách.

Ve škole působí výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog, speciální pedagog. Úzce spolupracujeme s PPP v Praze 6.

Během školního roku máme připraveno několik projektů. Jedním z nejzajímavějších jsou Příběhy našich sousedů, v nichž naši žáci dokumentují pro sdružení Post Bellum vzpomínky pamětníků 20. století.

Děti se také účastní Břevnovského posvícení, kde má škola svůj stánek s žákovskými výrobky. Každoročně probíhá Den otevřených dveří, také k nám chodí na návštěvu předškoláci z okolních školek. Před Vánoci pořádáme Adventní odpoledne s bohatým programem a vánoční kavárničkou. Naši žáci navštěvují s hudebním programem také domovy pro seniory. V únoru následuje karneval a v dubnu pálení čarodějnic a opékání buřtů na školní zahradě. Na Den matek zveme do školy maminky žáků 1. stupně, děti si připraví krátké vystoupení a předají maminkám vlastnoručně vyrobený dárek.

Děti z 2. a 3. tříd absolvují plavecký výcvik, žáci z druhého stupně jezdí na lyžařský výcvik. Žáci 6. tříd zahajují školní rok seznamovacím kurzem. Každý rok pořádáme jazykové výjezdy do Rakouska nebo do Německa, též organizujeme výukový zájezd do Velké Británie. Snažíme se, aby všechny třídy prvního stupně vyjely na školy v přírodě.

Čtení se u nás učí metodou Sfumato - splývavé čtení. Žáci jsou vedeni k plynulému čtení s porozuměním. Více na www.sfumato.cz.

 

Pojďte se podívat do naší fotogalerie.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies