Historie

Okénko do historie naší školy

Do roku 1814 navštěvovaly děti ze Střešovic obecnou školu na Pohořelci (v budově sousedící s nynější lékárnou).

V roce 1814 obci Nebušice propůjčil opat strahovského kláštera - pan M.Grün osamělý domek. A tak střešovičtí školáci putovali do školy vzdálené 8 km od místa bydliště. Prvním učitelem se stal Filip Větrovec (vysloužilý vojín a zednický mistr). Školu navštěvovalo přes sto dětí ze širokého okolí.
Chodily do jedné společné třídy. Vyučovalo se náboženství, slabikování, čtení, počty a psaní. Střešovice se rozrůstaly. Zvyšoval se i stav žactva. Nebušická jednotřídka nestačila pojmout všechny děti. Proto roku 1856 byla zřízena jednotřídka. Pronajmutá místnost ve stavení č.15 byla 7. ledna slavnostně otevřena za účasti obecního zastupitelstva a důstojného pána Jakuba Dvořáka. Střešovickou jednotřídku navštěvovaly děti od Strahovské brány, z okolí Panenské, Petynky, Kajetánky a Šlajferky. Prvním střešovickým učitelem byl Antonín Blažek. V roce 1864 se škola stala dvoutřídkou. Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu dětí ve Střešovicích se hledalo nové řešení.

V roce 1867 byla vystavěna nová školní budova nákladem 6000 zlatých s dvoutřídkou. (pod Müllerovou vilo v místě tramvajové zastávky Ořechovka). Otevřena byla 27. května a 15. října vysvěcena opatem H. Jeronymem.

Budova v pravém dolním rohu je původní škola na tramvajové zastávce Ořechovka.Ještě jednou původní škola zepředu

Prvním učitelem byl ustanoven Šebestián Řečinský (později pro opilství suspendován a nakonec i učitelského úřadu zbaven). Jedním z jeho nástupců se stal učitel Václav Morávek. Nastoupil roku 1869. V roce 1875 nastoupila na střešovickou školu také první žena. Byla jí podučitelka Anastázie Kopřivová, která zde neučila dlouho. (Tzv. podučitel musel odučit několik let a složit patřičné zkoušky, aby se stal učitelem s definitivou.) Roku 1878 byla přijata první učitelka Anna Stillová (vyučovala ruční ženské práce). Roku 1881 se otevřela další třída. Od počátku se budova školy potýkala s problémy. Byla vydatně podmáčená spodní vodou. Stálé opravy vyžadovaly peníze.

15. května 1889 správce školy Václav Morávek podal návrh pro stavbu nové školní budovy. Střešovičtí radní stáli před závažným rozhodnutím – budˇstávající školu opravit a podstatně rozšířit, nebo postavit školu novou. Hlasování dopadlo ve prospěch nové budovy.Nová školní budova – nynější ZŠ Norbertov

5. května 1889 – zasedání střešovických radních , rozhodování o stavbě nové školní budovy
8. října 1890 – komisionální ohledání nového stanoviště na Andělce
1. března 1891 - Vyhlášení konkurzu pro stavbu nové školy v Národní politice
25. březen 1891 – zadání prací střešovickou školní radou
17. října 1891 – přijetí hotové školy c.k. okresní školní komisí
18. října 1891 – vysvěcení školy farářem Norbertem Horáčkem
20. října 1891 – slavnostní otevření školy
Typ školy – obecná smíšená, kapacita 500 žáků, ředitel Václav Morávek, ped. sbor – 2 učitelé a 2 podučitelé, 4 třídy, počáteční stav žactva 384 dětí