Školní družina

Školní družina

Naše školní družina nabízí dětem smysluplné trávení volného času prostřednictvím pestré palety nabízených činností. Rádi tvoříme z různých materiálů, kreslíme, čteme, zpíváme, tancujeme, chodíme na vycházky, hrajeme pohybové hry na sportovním hřišti, jezdíme na různé výlety a navštěvujeme filmová představení pro děti v kině Dlabačov.

To vše se odehrává v přátelském a kamarádském prostředí, kde jsou děti vedeny ke spolupráci a k toleranci.

Všechny naše vychovatelky jsou plně kvalifikované podle zákona o pedagogických pracovnících a absolvují řadu odborných seminářů a školení akreditovaných MŠMT.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies