Provoz školy od 17. 5. 2021

14.5.2021 -

Provoz školy od 17. 5. 2021


Vážení rodiče,
v pondělí 17. 5. 2021 půjdou do školy po dlouhé době všichni žáci, ruší se rotační výuka. Provoz školy se od 17. 5. mění takto:


Sraz žáků před školou (časy jsou stejné, jak byli žáci zvyklí chodit v sudý a lichý týden):
 

7:40h   2.A, 2.B a 6.A 
 
7:40h   3.A, 3.B a 6.B  
 
7:50h   4.A, 4.B a 7.A 
 
7:50h   5.A, 5.B a 7.B
 
8:00h   1.B a 8.A 
 
8:00h  1.A a 9.A


• Vyučující první hodiny si vyzvedne celou třídu před školou
• V pondělí se všechny třídy otestují antigenními testy, postupně přejdeme na PCR testy
• Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst
• Při vycházce nebo pobytu na zahradě nemusí mít žák nebo zaměstnanec ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2m od jiných osob
• Budeme se snažit dle možností dodržovat harmonogram odchodů na obědy ze září
• Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin, AJ a TV bude v původních skupinách jako v září
• Tělesná výchova bude pouze venku, zpěv je nadále zakázán
• Ruší se dětská skupina pro zaměstnance IZS
• Družina se vrací k běžnému provozu od úterý 18.5. – J.Kliková poskytne podrobnější informaci mailem všem zákonným zástupcům, jejichž dítě je přihlášené do družiny
• Obnoví se činnost některých kroužků. Učitelé, kteří kroužek vedou, budou informovat zákonné zástupce.
• Obědy budou mít od 17.5. všichni žáci objednané tak, jak měli na začátku roku. Pokud nechcete školní stravování využívat, musíte oběd odhlásit.

Přeji všem klidný návrat k téměř běžnému provozu.

 

V Praze 14. 5. 2021

 

Karolína Čermáková
ředitelka škola

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies