Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu - dodávka PC

15.10.2021 - Jitka Schwarzová

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu

 

Název zakázky: Dodávka PC

Datum vyvěšení: 15. 10. 2021

Termín podávání nabídek do: 22. 10. 2021 do 15.00 hodin

Termín dodání a harmonogram plnění: listopad 2021

 

Veřejná zakázka >>>