NOrbertovské NOvinky 2. 2023/2024

29.6.2024 - Jitka Schwarzová

Vážení rodiče, milí žáci,

další školní rok je za námi. Pojďme si připomenout, co zajímavého se ve druhém pololetí událo.

Konec zimy vždy patří masopustům a karnevalům. Na Norbertově tomu nebylo jinak. Všechna oddělení družiny si nachystala masky a maškarní rej si náramně užila.

Další zábavné aktivity vyhlásil školní parlament – Barevný den, kdy každá třída přišla oblečená  do předem domluvené barvy. Velmi vtipně a kreativně pojali žáci rovněž Den bez batohu, učení si přinesli v neuvěřitelných nádobách.

Začátkem března nás navštívili předškoláci z MŠ Meziškolská. Paní učitelky je odvedly do 1.A a 1.B, kde si mohli vyzkoušet, jak to chodí v opravdické škole.

Velmi aktivně se v tomto pololetí naši žáci zapojovali do soutěží všeho druhu – vědomostních, jazykových, matematických, sportovních … např. Matematický klokan, florbal, olympiáda v NJ, M, ČJ, miniházená, stolní tenis, olympijský víceboj, Handy Dandy v AJ, vybíjená, boulder pohár v lezení, fotbal, volejbal.

Výuka probíhala nejen ve školních lavicích, ale zařadili jsme i zajímavé projekty, exkurze a návštěvy divadel a kin. Žáci druhého stupně zhlédli divadelní představení v angličtině Zkrocení zlé ženy, osmáci si pohráli s fyzikou na jaderné fakultě ČVUT, čtvrťáci se naučili čarovat s vodou a poznávali Veletržní palác všemi smysly, pekli chléb v archeoparku v Liboci, deváťáci navštívili komentovanou výstavu v Museu Kampa. První stupeň si oblíbil Národopisné muzeum, kam se vydaly 1.A, 1.B a 4.A. Prvňáci letos absolvovali několik návštěv v knihovně na Petřinách, kde byli nakonec slavnostně pasováni na čtenáře. Druháci i třeťáci si užili přímo ve škole projekt botanické zahrady. Vyzkoušeli si práci s mikroskopem, vyrobili si miniskleník, ochutnali různé výtažky z bylin nebo si namíchali bylinné čaje.

Své hudební obzory rozšířili prvňáci na představení Hurvínek hledá nevěstu a na koncertě dětí v ZUŠ Petřiny.

V rámci šestihodinového Projektového dne dětského záchranáře, který finančně podpořila MČ Praha 6, se naši žáci sedmých tříd seznámili s pomůckami pro první pomoc. Vyslechli si přednášku lektora, nacvičili si obvazovou techniku a zástavu krvácení. Celá třída si vyzkoušela resuscitaci a na závěr vyplnila test. V osmých a devátých třídách proběhl dvouhodinový projekt na téma Ochrana obyvatelstva, který spočíval v přednášce, praktických ukázkách a dotazníku. Aktivity, kde si žáci osvojí život zachraňující dovednosti, považujeme za velmi důležité.

Čtvrté třídy zdokonalily své dovednosti a znalosti při dopravní výchově na dopravním hřišti.

Ani v družině se žáci nenudili. Kromě her, soutěží a nejrůznějšího tvoření absolvovali workshop dentální hygieny. Vyzkoušeli si správné držení kartáčku a čištění zubů. Mohli si prohlédnout pomůcky, např. zubařské zrcátko a sondu.

V průběhu března v družině probíhal charitativní prodej pro Fond Sidus, což je nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje nemocné a potřebné. Naši žáci chtěli nákupem pomoci dětem se zdravotním znevýhodněním. Děkujeme všem, kteří se zapojili.

K dobročinným aktivitám se připojil i zbytek školy -např. sběrem suchého starého pečiva pro útulek v Troji, kde jsou ustájeni i policejní koně. Osobní návštěvu útulku i se zajímavou přendáškou absolvovala 7.B.

V březnu se někteří naši žáci ze 3., 5. a 6. tříd vypravili na tradiční lyžařský zájezd do rakouských Alp. Ubytovaní byli opět v Loferu kousek od lyžařského střediska Almenwelt a užívali si pětidenní lyžování. Najezdili desítky kilometrů a kurz si moc užili.

Žáci 2. a 3. tříd se zúčastnili kurzu plavání v Srní. Všichni plavali s velkým nasazením a dosáhli skvělých výsledků. Kromě plavání zvládli spoustu procházek v šumavských lesích.

Žáci 1., 4. a 5. tříd vyjeli na školu v přírodě na Živohošť. Všichni si užili krásné, téměř letní dny,  spoustu dobrodružství a zábavy.

V dubnu se na dvůr školy slétlo velké množství čarodějů a čarodějek, jejich sourozenců, rodičů a kamarádů. Velkou radost nám udělala návštěva našich bývalých deváťáků. Předpověď počasí se naštěstí nevyplnila, déšť nepřišel, takže si všichni mohli užít spoustu zábavy, tancování a soutěžení. Na zahradě jsme pak upálili čarodějnici a opekli buřty. Většina z přítomných dětí si stihla pohrát na našem novém školním hřišti.

Od letošního roku máme novou kolekci volnočasového oblečení s logem školy, které si žáci odhlasovali. Oblečení je možné zakoupit v e-shopu, který se bude v pravidelných intervalech otevírat.

Druhým zahraničním výjezdem byl studijní a poznávací zájezd do Londýna. Žáci se dopoledne učili v anglické škole, odpoledne navštěvovali památky. Ubytovaní byli v rodinách. Pro velký úspěch tuto akci každoročně opakujeme.

Již podruhé proběhl na ZŠ Norbertov celoškolní projekt participativního rozpočtu, který částkou 142 857 Kč podpořila MČ Praha 6. Žáci podávali své vlastní návrhy, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. Vítězné projekty budou v brzké době realizovány. Jsou to: lezecká stěna, sedací pytle, slunečníky na zahradu, air hockey a bosý chodník.

Každoročně MČ Praha 6 oceňuje žáky, kteří svými vynikajícími výkony v různých oblastech vzdělávání a mimoškolních aktivit prokázali svou píli, odhodlání a talent.

Letos získali ocenění "Úspěšný žák" Adam Kandrnal a Lukáš Vychodil z 8.B. Moc gratulujeme!

Víc už se do NOrbertovských NOvinek nevejde, ale vše najdete zdokumentované na našem webu. Jsme rádi, že si žáci stihli osvojit spoustu nového učiva, zapojit se do tolika akcí a dobře reprezentovat školu. Věřím, že na letošní školní rok budou v dobrém vzpomínat.

Přeji všem krásné prázdniny, dostatek odpočinku, žádné úrazy a v září na shledanou.

V Praze dne 28. 6. 2024 

Mgr. Karolína Čermáková, ředitelka školy            

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies