Losování do prvních tříd

24.4.2024 - Zuzana Schäfferová

Informace o losování pořadí rozhodného pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro rok 2024/2025

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že zájem o přijetí dětí do 1. tříd převyšuje stanovený počet přijímaných, bylo v souladu s kritérii při rozhodování ředitelky využito ve skupině dětí splňujících první a třetí kritérium pořadí uchazečů určeno losováním. Do druhého kritéria je zařazeno jedno dítě, proto nebylo nutné pořadí určovat losováním.

Losování proběhlo v úterý 23.4.2024 od 13 h v budově školy, a to za součinnosti dvou členů  školské rady a zástupce zřizovatele.

Upozorňujeme, že losováním došlo pouze ke stanovení pořadí uchazečů ve skupině dětí splňujících daný bod kritérií, při tomto losování ještě není rozhodováno o přijetí/nepřijetí dítěte. Znamená to tedy, že po losování pouze máte představu o tom, na kterém místě v pořadí se nachází vaše žádost.

Přílohou tohoto dokumentu je seznam registračních čísel – a to v pořadí, v jakém byla čísla losována.

Informace o losování: ZDE

Vylosované pořadí žáků z 1. kritéria: ZDE

Vylosované pořadí žáků z 2., 4., 5., 6., 7. kritéria: ZDE

Vylosované pořadí žáků z 3. kritéria: ZDE

 

Mgr. Karolína Čermáková

ředitelka školy

V Praze 24.4.2024                                            

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies