Den otevřených dveří 2023

14.3.2023 - Zuzana Schäfferová

V úterý 21.3.2023 se koná na ZŠ Norbertov od 9 do 15 hodin Den otevřených dveří. Naši žáci vás provedou po budově školy a poskytnou základní informace. Můžete s sebou vzít budoucí školáky, nahlédnout do tříd i v průběhu vyučování, případně položit vyučujícím otázku.

Co Vám můžeme nabídnout?

 

 • základní školu rodinného typu se 130letou historií
 • částečně bezbariérový přístup
 • vlastní jídelnu a tělocvičnu, od března 2023 i vlastní hřiště
 • vlastní kuchyni s možností výběru ze dvou jídel, výběr i po internetu nebo sms
 • od 1. ročníku rozšířenou výuku anglického jazyka
 • v 1. třídách používání metody splývavého čtení
 • od 6. ročníku druhý jazyk (němčina)
 • stabilní učitelský sbor
 • pro rodiče a děti k dispozici školní psycholog (přímo ve škole), speciální pedagog a metodik prevence
 • vysokou úspěšnost přijetí našich žáků na gymnázia a střední školy
 • 2 počítačové učebny s rychlým připojením k internetu, učebny vybavené interaktivními tabulemi a vizualizéry, tablety
 • informatiku od 4. třídy
 • pravidelné výjezdy na školy v přírodě, zájezdy do Velké Británie a do Rakouska (či Německa) s výukou cizího jazyka
 • plavecké kurzy 2. a 3. tříd, lyžařské kurzy, výlety, poznávací výjezdy, návštěvy výstav, divadel
 • možnost účasti ve sportovních, vědomostních a uměleckých soutěžích
 • výběr z různě zaměřených kroužků - sportovní, umělecké, vědomostní a jazykové
 • 5 oddělení školní družiny  
 • keramickou dílnu s vypalovací pecí
 • pořádání tradičních školních slavností
 • Od 3. třídy používáme elektronickou žákovskou knížku , pro distanční výuku platformu MS Teams

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies