Covid - 19

13.10.2021 - Zuzana Schäfferová

Ve třídě 4. A je potvrzen pozitivní výskyt na  Covid 19 u jednoho žáka. Po informování  hygienické stanice je třídě 4.A nařízena od 13.10.2021 do 22.10.2021 karanténa. Třída přechází na distanční výuku. Vedení školy je v kontaktu se zákonnými zástupci i hygienickou stanicí.