Ocenění Vynikající učitel

7.10.2021 - Zuzana Schäfferová
Ocenění Vynikající učitel

Rádi bychom se podělili se širokou veřejností o dobrou zprávu, že paní učitelka Mgr. Šárka Rokosová obdržela 4. 10. 2021 ocenění VYNIKAJÍCÍ UČITEL. Ocenění předávali radní pro školství Prahy 6 paní Ing. Marie Kubíková a vedoucí odboru školství Mgr. Luděk Soustružník. Slavnost proběhla v konferenčním sále Penthouse v Praze 6 za přítomnosti senátora Mgr. Jiřího Růžičky, místostarosty Mgr. Jana Laciny, radního pro sociální politiku a zdravotnictví MUDr. Mariána Hoška, ředitelů škol Prahy 6 a dalších hostů.

Paní učitelka Mgr. Šárka Rokosová pracuje na naší škole od roku 2009 jako učitelka českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy.

V letošním školním roce je třídní 8.A. Své žáky systematicky sleduje a hodnotí jejich vývoj, vytváří vhodné podmínky pro rozvoj jejich osobnosti, sleduje vztahy ve třídě, věnuje individuální pozornost dětem ohroženým školním neúspěchem. V rámci své třídy intenzivně spolupracuje se školní psycholožkou, výchovným poradcem a metodikem prevence. Aktivně se podílí na výběru preventivních programů tak, aby odpovídaly potřebám její třídy. Paní učitelka je velmi zkušená a empatická.

V letošním školním roce vede paní učitelka pro žáky 9. tříd kroužek Cvičení z českého jazyka, což je příprava na zkoušky na střední školy. K efektivní výuce přispívá její spolupráce s asistentem pedagoga, se kterým rovněž spolupracuje několikátým rokem.

Už od roku 2014 se pravidelně zapojuje s některými žáky do projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum, v němž žáci mapují osudy pamětníků, jejichž život ovlivnil totalitní režim – fašistický i komunistický. Pod jejím vedením žáci připravují rozhovory, natáčejí dokument, který pak veřejně prezentují.

Paní učitelka vede na naší škole žákovský parlament, který je prostředníkem mezi jednotlivými třídami a vedením školy. Díky činnosti školního parlamentu se škola zapojila do několika charitativních projektů. Parlament zorganizoval charitativní sbírku pro nemocné děti Srdíčkové dny – Život dětem a zajistil prodej vlčích máků pro organizaci Post Bellum, jejíž výtěžek byl použitý na projekt Paměť národa.

Paní učitelka je koordinátorkou školního vzdělávacího programu, zajišťuje jeho aktualizace dle platné legislativy a potřeb pedagogického sboru.

V projektu Šablony využila paní učitelka možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje, podílela se na vzájemné spolupráci pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze, vedla skupiny pedagogů v rámci tandemové výuky.

Paní učitelku Mgr. Šárku Rokosovou navrhli na ocenění pedagogičtí pracovníci Základní školy Norbertov – a to zejména pro její profesionální přístup, pracovitost a ochotu komukoliv pomoci.

Paní učitelce Rokosové blahopřejeme!