Zaměstnanci školy

Ředitelka školy

Zástupce/zástupkyně ředitelky školy

Pedagogové

Asistenti

Vedoucí vychovatelka

Vychovatelé

Školní psycholog

Metodik prevence

Výchovný poradce

Speciální pedagog

Kancelář

Jídelna

Správce objektu školy