BŘEZEN 2020 - MĚSÍČNÍ PLÁN - II. ODDĚLENÍ

Autor: Jan Malysz <jan.malysz(at)norbertov.cz>, Téma: 2. oddělení, Vydáno dne: 19. 02. 2020

 BŘEZEN - OPIČKY

1. 3.

 

2. 3.

Četba na pokračování, volné kreslení, hřiště Tatran

3. 3.

Výtvarné odpoledne – jarní motivy, hry v kolektivu, Tatran

4. 3.

Didaktické hry, rébusy, stolní hry, zahrada

5. 3.

Výtvarné odpoledne, volné hry, hřiště Tatran

6. 3.

Povídání o víkendu, stolní hry, hřiště Tatran

7. 3.

 

8. 3.

 

9. 3.

Četba na pokračování, volné kreslení, hřiště Tatran

10. 3.

Výtvarné odpoledne – velikonoční tvoření, hry ve skupinách

11. 3.

Stolní hry, kvízy, hádanky, pobyt na zahradě

12. 3.

Hudební odpoledne – písničky z pohádek, hry, Tatran

13. 3.

Pohádky, časopisy, hry na paměť, míčové hry, běh, švihadla

14. 3.

 

15. 3.

 

16. 3.

Četba na pokračování, volné kreslení, hřiště Tatran

17. 3.

Výtvarné odpoledne – velikonoční výrobky, volné hraní

18. 3.

Hry na rozvoj sluch. vnímání, kreslení, pobyt na zahradě

19. 3.

Zpívánky, hudební nástroje, povídání o Velikonocích

20. 3.

Pohádkové knížky, stolní hry, hřiště Tatran

21. 3.

 

22. 3.

 

23. 3.

Četba na pokračování, volné kreslení, hřiště Tatran

24. 3.

Výtvarné odpoledne – dokončování, zdobení, hřiště Tatran

25. 3.

Hry na pozornost a koncentraci, volná kresba, zahrada

26. 3.

Poslech hud.CD, tanec, zpěv, hry, hřiště Tatran

27. 3.

Vycházka do okolí školy, pozorování ptactva a hmyzu

28. 3.

 

29. 3.

 

30. 3.

Četba na pokračování, volné kreslení, hřiště Tatran

31. 3.

Výtvarné odpoledne – velikonoční výzdoba třídy, hry, Tatran