PROSINEC 2019 - MĚSÍČNÍ PLÁN - II. ODDĚLENÍ

Autor: Jan Malysz <jan.malysz(at)norbertov.cz>, Téma: 2. oddělení, Vydáno dne: 23. 11. 2019

 PROSINEC - OPIČKY

 

Textové pole:  MĚSÍČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

II. ODDĚLENÍ – „OPIČKY“

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PROSINEC

VYCHOVATELKA: RENÁTA ŠVIHLÍKOVÁ

 

1. 12.

 

2. 12.

Četba pohádek na pokračování, hry, volná kresba

3. 12.

Výtvarné odpoledne – vánoční dekorace, hřiště Tatran

4. 12.

Společenské hry, kvízy, volná kresba, zahrada

5. 12.

Hry ve skupinách, cvičení paměti, pobyt na zahradě

6. 12.

Výroba vánočních dekorací, hry v kolektivu, hřiště Tatran

7. 12.

 

8. 12.

 

9. 12.

Četba na pokračování, stolní hry, stavebnice, hřiště Tatran

10. 12.

Výtvarné odpoledne – vánoční věnečky, zdobení, Tatran

11. 12.

Hry na postřeh a paměť, logické hry, pobyt na zahradě

12. 12.

Didaktické hry, volná kresba, pobyt na zahradě

13. 12.

   Vánoční vyrábění, výzdoba třídy, míčové hry na Tatranu

14. 12.

 

15. 12.

 

16. 12.

Četba na pokračování, stolní hry, stavebnice, hřiště Tatran

17. 12.

Výtvarné odpoledne – dokončení věnců, volné hry, Tatran

18. 12.

Hry na posílení kolektivu, zpěv koled, hry na zahradě

19. 12.

Skupinové hry, kreslení, povídání o Vánocích, zahrada

20. 12.

Pohádky, volná kresba, dokončení výrobků, Tatran

21. 12.

 

22. 12.

 

23. 12.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

24. 12.

ŠTĚDRÝ DEN

25. 12.

1. SVÁTEK VÁNOČNÍ

26. 12.

2. SVÁTEK VÁNOČNÍ

27. 12.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

28. 12.

 

29. 12.

 

30. 12.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

31. 12.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY