ZÁŘÍ - II.ODDĚLENÍ - OPIČKY

Autor: Jan Malysz <jan.malysz(at)norbertov.cz>, Téma: 2. oddělení, Vydáno dne: 29. 08. 2019

ZÁŘÍ - II.ODDĚLENÍ - OPIČKY

MĚSÍČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

II. ODDĚLENÍ – „OPIČKY“

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁŘÍ

VYCHOVATELKA: RENÁTA ŠVIHLÍKOVÁ

1. 9.

 

2. 9.

Přivítání dětí, seznámení s řádem ŠD

3. 9.

Seznámení s prostory školy, zahrada

4. 9.

Seznamovací hry, příběhy z prázdnin

5. 9.

Nácvik dvojic, bezpečnost chování v budově i mimo ni

6. 9.

Vycházka do okolí školy

7. 9.

 

8. 9.

 

9. 9.

Četba na pokračování, hry

10. 9.

Výtvarné odpoledne, zahrada

11. 9.

Skupinové hry, vyprávění, zahrada

12. 9.

Volné hry, pobyt venku

13. 9.

Hřiště Tatran – míčové hry

14. 9.

 

15. 9.

 

16. 9.

Četba na pokračování, hry, Tatran

17. 9.

Výtvarné odpoledne, hry, zahrada

18. 9.

Kolektivní hry, didaktické hry, zahrada

19. 9.

Hudební odpoledne, hřiště Tatran

20. 9.

Vycházka do okolí školy, hřiště

21. 9.

 

22. 9.

 

23. 9.

Četba pohádek, kreslení, zahrada

24. 9.

Výtvarné odpoledne – výrobky na Břevnovské posvícení

25. 9.

Stolní hry, stavebnice, zahrada

26. 9.

Hudební odpoledne – vyťukávání rytmu, Tatran

27. 9.

Hřiště Tatran – míčové hry, skok, běh

28. 9.

STÁTNÍ SVÁTEK – „DEN ČESKÉ STÁTNOSTI“

29. 9.

 

30. 9.