24. - 26. 4. 2017 PROJEKT "HISTORICKÉ OSOBNOSTI"

Autor: Hana Timková <(at)>, Téma: Novinky, Vydáno dne: 28. 04. 2017

Vážení rodiče,

Ve dnech 24.4. – 26.4. proběhl na naší škole projekt Historické osobnosti. Cílem projektu bylo seznámit se blíže s významnými lidmi naší historie, dozvědět se zajímavosti z jejich života, o kterých se v hodinách dějepisu a vlastivědy neučí.

Každá třída si vybrala jednu osobnost z českých dějin, např. Přemysla Otakara I., Jana Amose Komenského, svatého Václava, ale i Miladu Horákovou, Jana Patočku nebo Tomáše G. Masaryka. Mnohé třídy navštívily i památky spojené s osobností. Součástí projektu byla i interaktivní výstava, která byla umístěna v tělocvičně školy a kterou všechny třídy navštívily.

Na závěr projektu proběhly prezentace jednotlivých tříd.

Doufáme, že se projekt Historické osobnosti dětem líbil a že se dozvěděly mnoho nového o zajímavých lidech naší historie.